این سایت با هدف رواج کتاب خوانی و دسترسی آسان و ارزان و سریع به بهترین  کتابها ایران با بهترین کیفیت راه اندازی شده است. با توجه به اینکه با این سایت ناشران مختلف همکاری مستقیم دارند و واسطه ها از این میان برداشته شده اند لذا قیمت برای مصرف کننده پایین ترین  حد ممکن در نظر گرفته شده است . به امید اینکه در  راه ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی در کشور عزیزمان بتوانیم گامی هرچند کوچک برداریم.فقط شهرستان ها پنجشنبه ارسال میشود